Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πλαίσιο: RIS+ Central Macedonia: Implementation of RTP Action Plan" Project

Έτος: 2001
Τίτλος έργου: «Προώθηση Αγροβιοτεχνολογιών» στα πλαίσια του έργου «RIS+ Κεντρικής Μακεδονίας: Υλοποίηση σχεδίου δράσης RTP»
Eντολέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Επιτροπή Ερευνών

Έτος: 2000
Τίτλος έργου: Συμμετοχή στην επανασύνταξη του National Economic Development Plan 2000-2006
4th Priority: Human Resource Development and the Living Conditions
Eντολέας: European Commission/ Bulgarian Center

Έτος: 1999
Τίτλος έργου: SME s' technological innovation and employment in the Greek Retail Trade
Eντολέας: European Commission (G. D. V ) Industrial relations & social dialogue

Συμμετοχή σε έργα του Άρθρου 6 και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUALΓνώση Αναπτυξιακή ΑΜΚΕ
Powered by active³ CMS - 1/6/2023 6:04:52 πμ