Προφίλ


H ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ είναι μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική αναπτυξιακή οργάνωση, εγκατεστημένη στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ιδρύθηκε το 1997.

Συγκεκριμένα, οι κύριες δράσεις της ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ περιγράφονται ως ακολούθως:

Υποστήριξη δραστηριοτήτων ανάπτυξης φορέων και οργανισμών

Προώθηση της ανάπτυξης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
Γνώση Αναπτυξιακή ΑΜΚΕ
Powered by active³ CMS - 24/6/2024 2:44:45 πμ