ΑΣ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Θεσσαλονίκη, 09/03/2012

H ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ανακοινώνει ότι θα προβεί στη σύναψη σύμβασης έργου με Απόφοιτο ΑΕΙ Οικονομικής ή Πολυτεχνικής Σχολής για την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της αγοράς εργασίας των Δήμων Λαγκαδά και Βόλβης» στο πλαίσιο της προετοιμασίας της αίτησης χρηματοδότησης της Δράσης 1 του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση  «Παρέμβαση για την ένταξη στην απασχόληση και την ενίσχυση της συνεκτικότητας στην τοπική κοινωνία στην πρώην επαρχία Λαγκαδά». Η Αίτηση θα υποβληθεί για χρηματοδότηση από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη με επωνυμία «ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ» και διακριτικό τίτλο «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ. 1781/08.03.2012 Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης 064) της ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης, ο συνεργάτης θα αναλάβει την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για την εκπόνηση της Μελέτης. Πιο συγκεκριμένα θα αναλάβει:

Η μελέτη πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 25/04/2012 και ο αναμενόμενος χρόνος απασχόλησης για την εκπόνηση της Μελέτης εκτιμάται σε 26 ανθρωποημέρες απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα έως τις 12/03/2012 και ώρα 16:00.

Για περισσότερες, πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν τον κ. Αβραάμ Πηλείδη στο τηλ. 2310-410121 κατά τις ώρες 09:00-16:00.Γνώση Αναπτυξιακή ΑΜΚΕ
Powered by active³ CMS - 20/7/2024 5:30:13 πμ