ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ»

Η εταιρεία ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ως εταίρος του έργου «“ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory” και ακρωνύμιο «SOCIAL FORCES» διοργάνωσε Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Το Ανθρώπινο Δυναμικό Ως Παράγοντας Επιτυχίας».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2019 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη.

Στις εργασίες της στρογγυλής τράπεζας συμμετείχαν μέλη και εργαζόμενοι κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων της περιοχής της Θεσσαλονίκης, ακαδημαϊκοί, στελέχη κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και ωφελούμενοι του έργου SOCIAL FORCES.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενίσχυση της γνώσης σχετικά με τη συμβολή του ανθρωπίνου δυναμικού στην επιτυχή υλοποίηση εγχειρημάτων στον τομέα της Κ.ΑΛ.Ο., έτσι όπως διαμορφώνεται σήμερα για την ελληνική πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εργασίες της στρογγυλής τράπεζας επικεντρώθηκαν στην ανταλλαγή απόψεων για τους ανασταλτικούς παράγοντες αλλά και τις ευκαιρίες εδραίωσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μέσω της καλλιέργειας κουλτούρας του κοινωνικού επιχειρείν και μέσω της προετοιμασίας των ανθρωπίνων πόρων για να την αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, υπό την ομπρέλα της δημοκρατικής λήψης αποφάσεων και της συλλογικής δράσης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 COOPERATION PROGRAMME”, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 και συγκεκριμένα στο Θεματικό Στόχο 9 – Promoting social inclusion, combating poverty and any discrimination (Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε είδους διάκρισης) και ειδικότερα της επενδυτικής δραστηριότητας 9c. Παροχή υποστήριξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις.Γνώση Αναπτυξιακή ΑΜΚΕ
Powered by active³ CMS - 18/5/2024 12:46:05 μμ