ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ»

Η εταιρεία ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ως εταίρος του έργου «“ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory” και ακρωνύμιο «SOCIAL FORCES» σας προσκαλεί σε ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ με θέμα: «ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ» που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28/11/2019 και ώρα 13:00, στην Αίθουσα 414, κτίριο ΚΖ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.

Είναι γεγονός ότι, τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αυξανόμενο ενδιαφέρον για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στη χώρα μας, καθώς δύναται να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές προκλήσεις και να συμβάλλει στην προώθηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Ωστόσο, παρά το ενδιαφέρον και την εμφάνιση παραδειγμάτων επιτυχημένων κοινωνικών επιχειρήσεων, καταγράφεται υστέρηση στην πληροφόρηση τόσο για το θεσμικό πλαίσιο όσο και για τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού επιχειρείν.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανταλλαγή απόψεων και η κατάθεση προτάσεων για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μέσω της καλλιέργειας κουλτούρας κοινωνικού επιχειρείν για την κατάλληλη προετοιμασία του τοπικού ανθρωπίνου δυναμικού, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία και διοίκηση  κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι άξονες και τα επιμέρους θέματα συζήτησης της στρογγυλής τράπεζας θα αφορούν στα εξής:

Το έργο χρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 COOPERATION PROGRAMME”, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 και συγκεκριμένα στο Θεματικό Στόχο 9 – Promoting social inclusion, combating poverty and any discrimination (Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε είδους διάκρισης) και ειδικότερα της επενδυτικής δραστηριότητας 9c. Παροχή υποστήριξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Φόρμα Συμμετοχής, έως την 26/11/2019, ακολουθώντας τον εξής σύνδεσμο: https://forms.gle/3NPMSY5UkN7Cgo6K7

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα έργου στο τηλ. 2310-410121, υπεύθυνος: κ. Ιωάννης Πάλλας ή στο e-mail [email protected]gnossi-ngo.gr.

 Γνώση Αναπτυξιακή ΑΜΚΕ
Powered by active³ CMS - 28/5/2022 7:44:20 πμ